Technische verbeteringen voor Orfeo Kliniek

Wij hebben de website voor Orfeo Kliniek op technische punten verbeterd, bekijk het resultaat met ons.

De Orfeokliniek is de toonaangevende mondzorgkliniek in de wijde omgeving van Zoetermeer. Deze kliniek had al een website en wij kregen de opdracht om deze op technische aspecten te verbeteren. Na deze aanpassingen is de website veel prettiger in omgang geworden en oogt hij beter.

We hebben het voor Orfeo Kliniek mogelijk gemaakt om op een mooie manier hun team te laten zien. Voorheen hadden ze nog geen optie in de website om hun team te kunnen tonen. Nu heeft iedere werknemer een foto en een eigen stukje op de website. Hier waren ze erg tevreden mee. Ook hebben we een koppeling gemaakt tussen de website en de nieuwsbrief, het is nu mogelijk om je via de website aan te melden voor de nieuwsbrief, dit scheelt veel administratie.

Orfeo Kliniek

Opdrachtgever Orfeo Kliniek
Back-endPHP & MySql
Front-endjQuery

Meer weten?